Even voorstellen

Geef iedereen de kans om muziek te maken.

Muziekschool AV Dwarsfluiten is opgericht in 2007.

Annick Verleye begon met de muziekschool om meer kinderen en volwassenen de gelegenheid te bieden om muziek te mogen ontdekken.   Elk kind vanaf de leeftijd van 4 jaar mag bij ons even komen proeven op de piano of blokfluit.
Vanaf 8 jaar is de ontwikkeling voldoende om met de dwarsfluit te beginnen.

Muziek draagt bij tot meer zelfvertrouwen in hun creatieve ontwikkeling en heeft een positieve invloed op de leerprestaties op elk vlak.

Ik ben ook geschoold om les te geven aan kinderen met een beperking en ook voor gezinnen met een laag inkomen staat mijn deur open.

Bovendien is er de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor subsidie bij ‘Jeugd en Cultuurfonds’ voor de muzieklessen.


Al jaren geef ik met heel veel liefde en plezier les aan jong en oud.

“Het is een voorrecht om van mijn hobby mijn beroep te maken. Zo kan ik ervan genieten iemand gelukkig te zien bij het bespelen van een instrument”.  

Met vriendelijke groet, Juf Annick.