Algemene Voorwaarden

* Inschrijvingen/vastleggen van een lesuur.

1. De inschrijvingen en vastleggen van een lesuur/lesdag vindt plaats in volgorde van aanmelding bij de docent. Na het aanmelden krijgt u een e-mail met alle gegevens betreffende de cursus die u wilt gaan volgen (piano, dwarsfluit, blokfluit).

2. Uw inschrijving geldt voor 3 maanden, 5 maanden of een schooljaar met een opzeggingstermijn van een maand. De betaling wordt dan ook berekend op de keuze die u maakt en wordt stilzwijgend verlengd tenzij een opzegging vermeld is. Restitutie van het lesgeld is alleen mogelijk in geval van verhuizing en/of ernstige aantoonbare ziekte.

3. Wanneer u de lessen wilt beëindigen, dient u dit voor het begin van de laatste maand van uw gekozen tijd te laten weten. Wanneer de opzegging niet tijdig is gebeurd, heeft AV Dwarsfluiten het recht het lesgeld van de volgende maand bij u in rekening te brengen.
(e-mail: avdwarsfluiten@hotmail.com) .

4. Bij veranderen van lestijden wordt er gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden. Indien dit niet mogelijk is, blijft de leerling de lessen gewoon volgen op het eerdere afgesproken tijdstip.

5. De leerlingen welke lessen krijgen van stichting Jeugd en Cultuur hebben geen recht tot restitutie van het lesgeld. Het lesgeld wordt berekend op een schooljaar.

* Ziekte of afwezigheid van de leerling.

U heeft 3 ‘vrije lessen’ tijdens het schooljaar. Bij ziekte of afwezigheid betaald u de eerste 3 keer niet, daarna worden de lessen in rekening gebracht.  Deze les proberen we dan in te halen indien mogelijk.

* Vakantiedagen ed.

Alle vakantiedagen en/of speciale verlof dagen worden door de leerkracht in het begin van het schooljaar door gegeven. Alleen tijdens de schoolvakanties bent u geen lesgeld verschuldigd. Bij speciale feestdagen (zoals paasmaandag en pinkstermaandag) worden de lessen gewoon doorbetaald.

Mocht uzelf buiten de schoolvakantie`s op vakantie gaan dient u dan ook de lessen gewoon door te betalen.

* Lesgeld

Inschrijvingen voor 3 maanden :           

* Jonger dan 21 jaar : € 82,-/maand voor 30 min. les –  € 70,-/maand voor 20 min. les                                                                                                                                                                                                                           * Ouder dan 21 jaar : € 92,-/maand voor 30 min. les

Inschrijvingen voor 5 maanden :                                                                                                                                                                              

* Jonger dan 21 jaar : € 78,-/maand voor 30 min. les  –  € 68,-/maand voor 20 min. les                                                                                                                                                                                                                          * Ouder dan 21 jaar : € 90,-/maand voor 30 min. les

Inschrijvingen voor een heel schooljaar :

* Jonger dan 21 jaar : € 74,-/maand voor 30 min. les  –  € 66,-/maand voor 20 min. les                                                                                                                                                                                                                              * Ouder dan 21 jaar : € 88,-/maand voor 30 min. les

(In de locaties Zaltbommel en Nederhemert komt er huur- en vervoerskosten bij).

* Wijze van betaling.

De lessen worden per maand betaald via een betaalverzoek in het begin van elke maand. U krijgt dan eerst een factuur zodat u alles kunt controleren.

Elke maand wordt berekend op de aantal lessen dat u die maand heeft gekregen. U heeft 3 ‘vrije lessen’ welke u kunt gebruiken tijdens het schooljaar.

* Aanmeldingen via jeugd en cultuurfonds.

Deze factuur wordt door ‘Jeugd en cultuurfonds’ gestort op rekening van AV Dwarsfluiten. Bij aanmelding van een leerling wordt berekend hoeveel lessen de leerling in een jaar kan ontvangen.
Daarna kan de leerling  tijdelijk tot de nieuwe aanvraag stoppen, of de resterende lessen in overleg zelf te betalen.

Voor al uw vragen kunt u altijd contact opnemen via mail of tel. avdwarsfluiten@hotmail.com of 06-47228386