Algemene Voorwaarden

* Inschrijvingen/vastleggen van een lesuur.

1. De inschrijvingen en vastleggen van een lesuur vindt plaats in volgorde van aanmelding bij de docent. Na het aanmelden krijgt u een brief met alle gegevens betreffende de cursus die u wilt gaan volgen (piano, dwarsfluit).
Tevens ontvangt u deze voorwaarden, een inschrijfformulier en een formulier waarin u toestemming geeft het lesgeld door ons automatisch te laten incasseren. Het inschrijvingsformulier en het formulier waarin u toestemming verleent tot incasseren dient u binnen twee weken in te leveren.

2. Uw inschrijving geldt voor 3 maanden, met een opzeggingstermijn van een maand. De betaling wordt dan ook berekend op 3 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met nog 3 maanden tenzij een opzegging vermeld is. Restitutie van het lesgeld is alleen mogelijk in geval van verhuizing en/of ernstige aantoonbare ziekte.

3. Wanneer u de lessen wilt beëindigen, dient u dit schriftelijk voor het begin van het volgend kwartaal te laten weten. Wanneer de opzegging niet tijdig, of schriftelijk is gebeurd, heeft AV Dwarsfluiten het recht het lesgeld voor het aansluitend kwartaal bij u in rekening te brengen.
(adres: Eerste Hambaken 128 5231 RG `s-Hertogenbosch) .

4. Bij veranderen van lestijden wordt er gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden. Indien dit niet mogelijk is, blijft de leerling de lessen gewoon volgen op het eerdere afgesproken tijdstip.

5. De leerlingen welke lessen krijgen van stichting Jeugd en Cultuur hebben geen recht tot restitutie van het lesgeld. Het lesgeld wordt berekend op een schooljaar.

* Ziekte of afwezigheid van de leerling.

Bij ziekte of afwezigheid van de leerling dient u gewoon door te betalen.
Bij ziekte of afwezigheid van de leerling dient u dit zo snel mogelijk te melden zodat we in geval van overmacht een andere regeling kunnen treffen.

In enkele gevallen is het dan mogelijk deze lessen in te halen.

* Afwezigheid docente (door ziekte ed.)

Indien de docent langere tijd aaneensluitend afwezig is, worden de lessen vervangen door een andere leerkracht. Of worden deze lessen in mindering gebracht op het door u verschuldigde lesgeld.

* Vakantiedagen ed.

Alle vakantiedagen en/of speciale verlof dagen worden door de leerkracht in het begin van het schooljaar door gegeven. Alleen tijdens de schoolvakanties bent u geen lesgeld verschuldigd. Bij speciale feestdagen (zoals paasmaandag ed. ) worden de lessen gewoon doorbetaald.

Mocht uzelf buiten de schoolvakantie`s op vakantie gaan dient u dan ook de lessen gewoon door te betalen.

* Lesgeld

Inschrijvingen voor 3 maanden : * Jonger dan 21 jaar : € 20,50 / 30 min. les  –  € 16,- / 20 min. les       * Ouder dan 21 jaar : € 23,- / 30 min. les  –  € 18,-  / 20 min. les

Inschrijvingen voor 5 maanden : * Jonger dan 21 jaar : € 19,50 / 30 min. les  –  € 16,- / 20 min. les    * Ouder dan 21 jaar : € 22,50 / 30 min. les  –  € 18,-  / 20 min. les

Inschrijvingen voor een heel schooljaar : * Jonger dan 21 jaar : € 18,50 / 30 min. les  –  € 16,-  / 20 min. les    * Ouder dan 21 jaar : € 22,- / 30 min. les  –  € 18,-  / 20 min. les

(In de locaties Zaltbommel en Nederhemert komt er huur- en vervoerskosten bij).

* Wijze van betaling.

De lessen worden per maand betaald via incasso. Via mail krijgt u eerst een factuur, deze factuur wordt binnen 10 dagen door ons geïncasseerd.

Elke maand is een vast bedrag, berekend op 40 lessen tijdens een schooljaar.

* Aanmeldingen via jeugd en cultuurfonds.

Deze factuur wordt door ‘Jeugd en cultuurfonds’ gestort op rekening van AV Dwarsfluiten. Bij aanmelding van een leerling wordt berekend hoeveel lessen de leerling in een jaar kan ontvangen.
Daarna dient de leerling  tijdelijk tot de nieuwe aanvraag te stoppen, of de resterende lessen in overleg zelf te betalen.